Contact

Zou je mee willen helpen met de crew van de film als productie-assistent/runner/ chauffeur, als sponsor willen bijdragen of in de cast als acteur/figurant mee willen doen? Zo ja, neem dan vooral contact met Hans op!:)
Would you like to help the crew as a production assistent/runner/driver, as a sponsor or if you’d like to be part of the cast as an actor/extra? If yes, don’t hesitate to contact Hans!:)
Hans Minkes (Productiecoördinator/productieleider/publiciteit | production coordinator/production manager/publicity)
hans@easternroots.nl

Voor algemene vragen / For general questions:
Bouke Mekel (producent/schrijver/regisseur | producer/writer/director)
boki@easternroots.nl / 06-44390667

Eastern Roots is a feature film produced by Stichting χ Productions (Chi Productions Foundation)
C.of C. no./KvK-nr 54661412
Account number/Rekeningnummer 254689043 t.n.v. Stichting χ Productions, Tuinbouwdwarsstraat 1, 9717HT Groningen, the Netherlands

Comments are closed.